Co z zadatkiem gdy nie dostaniemy kredytu?

Gdy nie dostaniemy kredytu - notarialnie.com

Gdy chcemy kupić mieszkanie, podpisujemy umowę przedwstępną i wypłacamy sprzedającemu zadatek… Co z zadatkiem, gdy nie dostaniemy kredytu?

Gdy nie dostaniemy kredytu… – wstęp

Podczas transakcji kupna-sprzedaży mieszkania, strona kupująca ma obawy, że przepadnie jej zadatek, gdy bank nie udzieli jej kredytu. Od razu napiszę, że są to obawy uzasadnione.

Z tego artykułu dowiesz się:

– czym jest zadatek,

– czy umowa przedwstępna powinna mieć formę aktu notarialnego,

– jakich dokonać zapisów w umowie przedwstępnej, by uchronić się przed utratą zadatku, na wypadek gdy nie dostaniemy kredytu z banku.

 

Czym jest zadatek?

Instytucja zadatku została opisana w art. 394 k.c., który stanowi: w braku odmiennego zastrzeżenia umownego (…) zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

(§ 2) W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

(§ 3) W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Nie bez powodu pogrubiłem ostatnie zdanie paragrafu 3-go, gdyż stanowi ono temat wielu wyroków Sądu Najwyższego. Polskie sądownictwo zna pokaźną ilość sytuacji, w których strony sądziły się o zadatek, obwiniając się o odpowiedzialność za niewykonanie umowy przyrzeczonej. Na szczęście jest jeden sposób na zapobiegnięcie sytuacji, gdy nie dostaniemy kredytu – rozwinięcie w ostatnim akapicie.

 

Czy umowa przedwstępna powinna mieć formę aktu notarialnego?

Wiele banków na potrzebę udzielenia kredytu żąda od kupujących zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Biorąc jednak pod uwagę, jak szybko banki generują nowe produkty na potrzebę pozyskiwania klientów, nie odważyłbym się napisać, że jest to regułą.

Zasadnicza różnica między umową przedwstępną w formie zwykłej pisemnej, a umową przedwstępną zawartą w kancelarii u notariusza jest zasadnicza: umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego daje nam roszczenie  do drugiej strony (na drodze sądowej) o wykonanie umowy, czyli sprzedaż lub kupno przedmiotu umowy przedwstępnej, na warunkach zawartych w umowie. Umowa w formie zwykłej pisemnej upoważnia nas „jedynie” do uzyskania zadatku – patrz akapit powyżej.

 

Jakich dokonać zapisów w umowie przedwstępnej, by uchronić się przed utratą zadatku, na wypadek gdy bank nie udzieli nam kredytu?

Sposób na: „a co  gdy nie dostaniemy kredytu?”, jest dość prosty:

Umowa przedwstępna może być podpisana pod warunkiem i z zastrzeżeniem terminu. Należy więc poprosić rejenta o zawarcie w umowie przedwstępnej warunku (na podstawie art. 89 k.c.), którym zastrzegamy, że umowa może dojść do skutku pod warunkiem uzyskania przez stronę kupującą kredytu.

Comments ( 7 )

 1. ReplySobol

  Bardzo fajnie opisany problem :) Pozdrawiam gorąco.

  • ReplyBartosz Pluta

   Dziękuję i również pozdrawiam :)

 2. Replyjakubowskazawada

  Wpis bardzo się przydał, chciałabym więc podziękować :)

  • ReplyBartosz Pluta

   Bardzo się cieszę :) Pozdrawiam i zapraszam ponownie.

 3. ReplySprawykarne

  Bardzo przydatny artykuł. Rozwiązanie przedstawionego problemu jest bardzo proste - należy zawrzeć w umowie zastrzeżenie, że umowa dochodzi do skutku tylko pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o kredyt - wiele osób jednak o tym nie wie.

 4. ReplyEwa

  Bardzo przydatne informacje. Więcej takich artykułów. Pozdrawiam serdecznie.

 5. ReplyLeges

  fajnie i przejrzyście opisany problem :) Pozdrawiam serdecznie

Leave a reply

Your email address will not be published.