Dlaczego dostałem wypis, a nie oryginał aktu notarialnego?

oryginał aktu notarialnego - notarialnie.com

Często do kancelarii notarialnej wracają klienci, którzy zgłaszają, iż został im wydany wypis, a nie oryginał aktu notarialnego…

Oryginał aktu notarialnego zostaje w kancelarii

Zdarza się, że do kancelarii notarialnej wracają klienci z wypisem aktu notarialnego, którzy stwierdzają iż „zostali oszukani”, że „pracuje się tu nieudolnie”, gdyż wydano im jedynie wypis, a nie oryginał aktu notarialnego i, że „chcą w tej chwili rozmawiać w notariuszem”. Wtedy następuje krótka chwila, gdy można takiej osobie wytłumaczyć, że tak właśnie miało być. Nikt już wtedy nie pamięta, że na początku odczytywania aktu notarialnego (zazwyczaj na początku, co nie znaczy, że nie może to być w innym czasie) notariusz tłumaczył, że oryginał aktu notarialnego jest jeden i zawsze pozostaje w kancelarii u notariusza, natomiast po jego podpisaniu zostanie stronie wydany wypis z mocą oryginału, oraz, że zawsze w godzinach pracy kancelarii może być wydany następny.

 

Numer na pierwszej stronie wypisu nie zgadza się z numerem na stronie ostatniej

Byłem również nieraz świadkiem, gdy klient zgłaszał reklamację, że numer na pierwszej stronie wypisu aktu notarialnego nie zgadza się z numerem na ostatniej stronie. Otóż jest to również sytuacja poprawna. Numer Repertorium A na pierwszej stronie wypisu informuje nas jakim numerem został oznaczony oryginał aktu notarialnego, natomiast numer na ostatniej stronie wskazuje numer wypisu.

 

Jeśli zdarzy się literówka

Nawet jeśli w akcie notarialnym zdarzy się jakaś literówka, nie ma powodu by od razu podnosić raban. Warto na początek zwrócić się do rejenta o analizę, czy ów literówka może mieć wpływ na ważność umowy bądź czy np. może być powodem oddalenia wniosku wieczystoksięgowego. Jeśli tak by się zdarzyło, notariusz może (w większości sytuacji) zastosować stosowne narzędzie jakim jest protokół z oczywistej omyłki (art. 80 § 4 prawa o notariacie).

 

Podsumowanie

Pamiętajmy, jeśli jakaś sprawa jest niejasna, proszę śmiało zadawać pytania, a rejent bądź pracownik kancelarii na pewno udzieli informacji i rozwieje wszelkie wątpliwości.

 

Oryginał aktu notarialnego – podstawa prawna

Art. 95 prawa o notariacie, stanowi, że oryginał aktu notarialnego nie może być wydawany poza miejsce ich przechowywania (czyli kancelarię notarialną).

Leave a reply

Your email address will not be published.