Europejskie poświadczenie spadkowe

Europejskie poświadczenie spadkowe - notarialnie.com

Europejskie poświadczenie spadkowe ujednolici zasady postępowania spadkowego, które do tej pory było odrębne w każdym państwie członkowskim UE.

Europejskie poświadczenie spadkowe – wstęp

Europejskie poświadczenie spadkowe ma być instrumentem prawnym, pozwalającym obywatelom Unii Europejskiej – spadkobiercom, zapisobiercom, wykonawcom testamentów bądź zarządcom spadków – na sprawniejsze wykazywanie tytułu prawnego do spadku.

Przedsięwzięcie ma na celu wyjście naprzeciw potrzebom Polaków zamieszkujących różne państwa UE, gdzie gromadzą oni swoje majątki. Obowiązujące od lipca 2012 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE wskazuje, że podstawowym czynnikiem dla ustalenia jurysdykcji będzie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili jego śmierci (chyba, że spadkodawca sam wskaże prawo innego państwa UE, z tym, że musi być jego obywatelem).

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący wprowadzenia europejskiego poświadczenia spadkowego, nowelizujący między innymi kodeks postępowania cywilnego oraz prawo o notariacie, zatwierdziła Rada Ministrów 9-go czerwca 2015 r.

 

Kompetencje i procedura wydawania

Europejskie poświadczenie spadkowe będzie wydawane przez:

sądy (bez możliwości wydawania orzeczeń przez referendarzy sądowych),

notariuszy, których działania mają podlegać instancyjnej kontroli sądowej.

Osoba zainteresowana będzie mogła dokonać wyboru, czy po europejskie poświadczenie spadkowe wybierze się do sądu, czy kancelarii notarialnej.

Procedury postępowań dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego odnosić się będą do funkcjonujących już w polskim prawie modeli. Jeśli zainteresowany zdecyduje, żeby po europejskie poświadczenie spadkowe udać się do sądu, punktem odniesienia będzie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego. Jeśli natomiast zainteresowany postanowi w tej sprawie udać się do notariusza, punktem odniesienia będzie postępowanie mające na celu wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Opłaty

Opłata sądowa od wniosku o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego wyniesie 300 .

Jeśli jednak zdecydujemy się na dokonanie tej czynności w kancelarii notarialnej opłata wyniesie 400 zł.

 

Wyjątki

Europejskie poświadczenie spadkowe ma być uznawane i wykonywane na jednolitych zasadach we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Danii.

 

Wejście w życie

Rozporządzenie wraz ze znowelizowanymi przepisami mają wejść w życie 17 sierpnia 2015 r.

Comments ( 2 )

  1. ReplyAldona

    Skąd kwota 400 dla notariuszy?

    • ReplyBartosz Pluta

      Przeczytałem w Rzeczpospolitej, numer z 15-go czerwca 2015 r. Link: http://prawo.rp.pl/artykul/793777,1208511-Jaka-taksa-notarialna-za-europejskie-poswiadczenie-spadkowe.html

Leave a reply

Your email address will not be published.