Notariusz bez strony www

Notariusz bez strony www - notarialnie.com

Począwszy od 2016 r. kancelarie notarialne nie będą mogły posiadać własnej strony internetowej. Notariusz bez strony www – zapraszam do lektury.

Notariusz bez strony www – wstęp

O tym, że notariusz nie może reklamować swoich usług wie właściwie każdy. W grę nie wchodzi nawet przesadnie duży napis informacyjny przed siedzibą kancelarii.

Próbując ściągnąć siebie klientów, rejenci zaczęli pozycjonować swoje strony internetowe, ale niecałe dwa lata temu bezwzględnie zakazano tej praktyki. Nie mogą również posiadać swojego fapage’a na Facebooku, konta na Google+, Tweeterze itp. Od tej pory została im jedynie strona internetowa, dyskretne rozdawanie wizytówek i poczta pantoflowa.

Zgodnie z uchwałą nr VIII/8/2015 Krajowej Rady Notarialnej, od przyszłego roku notariusze nie będą mogli posiadać własnych stron internetowych; każdej kancelarii zostanie przypisana strona według tego samego wzoru, narzucona, prowadzona i aktualizowana przez KRN ze środków własnych.

Nie będzie miało znaczenia ile dany notariusz zainwestował w swoją stronę internetową. Ponadto, do 2016 r. ma ją we własnym zakresie usunąć.

 

Treść uchwały

Paragraf 1

 1. Za stronę internetową notariusza uważa się stronę www, która zawiera informacje dotyczące notariusza lub jego kancelarii notarialnej.
 2. Notariusz może prowadzić lub zlecać prowadzenie tylko jednej strony internetowej.
 3. Stronę internetową notariusza tworzy, utrzymuje i aktualizuje Krajowa Rada Notarialna ze środków własnych, na podstawie wzoru uzgodnionego z radami izb notarialnych. Krajowa Rada Notarialna może powierzyć tworzenie i administrowanie stron internetowych notariuszy spółce Rejestry Notarialne Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, której jest jedynym wspólnikiem.
 4. Wszystkie strony internetowe notariuszy umieszczone zostaną w systemie informatycznym prowadzonym przez spółkę wymienioną w ust. 3.

 

Paragraf 2

 1. Strona internetowa notariusza zawiera wyłącznie informacje potrzebne osobom zainteresowanym w dokonaniu na ich rzecz czynności notarialnej.
 2. Na stronie internetowej notariusza zamieszcza się:
 • imię (imiona) i nazwisko, tytuł naukowy,
 • formę prowadzonej kancelarii,
 • datę powołania na notariusza,
 • informacje o znajomości przez notariusza języków obcych,
 • adres kancelarii,
 • adres poczty elektronicznej kancelarii,
 • numery rachunków bankowych kancelarii,
 • numery telefonów i faksu,
 • godziny urzędowania kancelarii,
 • plan lub mapę z zaznaczeniem usytuowania lokalu kancelarii,
 • informacje o usytuowaniu kancelarii w budynku (piętro, winda, opis udogodnień w dostępie dla osób niepełnosprawnych),
 • informację o parkingu,
 • informację o możliwości uzyskania w kancelarii informacji w językach obcych.
 1. Ogólne informacje o czynnościach notarialnych, o wysokości maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz o pobieranych przez notariuszy podatkach i opłatach, a także linki do innych stron www, zamieszczone zostaną na stronach internetowych notariuszy w sposób określony przez Krajową Radę Notarialną.

 

Paragraf 3

 1. Notariusz zobowiązany jest do należytego dbania o wizerunek notariatu oraz samorządu notarialnego w Internecie.
 2. Notariusz zobowiązany jest zapewnić prawdziwość informacji o sobie i swojej kancelarii, w związku z czym przesyła podmiotowi prowadzącemu jego stronę internetową wszystkie informacje niezbędne do zaktualizowania danych, o których mowa w §2 ust. 2 niniejszej uchwały.

 

Paragraf 4

Niedozwolone jest zlecanie sztucznego pozycjonowania strony internetowej, na której zamieszczone są informacje dotyczące notariusza lub jego kancelarii notarialnej.

 

Paragraf 5

 1. Notariusz zobowiązany jest do podjęcia wobec osób prowadzących strony www, na których zamieszczone są informacje dotyczące jego osoby lub kancelarii, wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do usunięcia tych informacji, ze wskazaniem możliwości zastąpienia tych danych podaniem adresu internetowej listy stron www notariuszy, o których mowa w § 1.
 2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nie dotyczy stron www zawierających informacje o notariuszach bądź ich kancelariach notarialnych, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Notariusz zawiadamia niezwłocznie radę właściwej izby notarialnej o potrzebie podjęcia czynności faktycznych i prawnych opisanych w ust. 1 oraz o czynnościach, których sam już w tym zakresie dokonał.

 

Paragraf 6

Dostosowanie istniejących stron internetowych zawierających informacje o notariuszach bądź ich kancelariach notarialnych do wymogów tej uchwały oraz przegląd innych stron www, które zawierają informacje odnoszące się do notariuszy lub ich kancelarii, a także podjęcie czynności, o których mowa w §5, powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

Paragraf 7

Traci moc uchwała Nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie określenia zakresu i formy zakładania i prowadzenia stron internetowych dla kancelarii notarialnych ze zmianami (tekst jednolity ustalony w załączniku do uchwały Nr VIII/119/2013 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 30 sierpnia 2013 r.).

 

Paragraf 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 r.

 

Waszym zdaniem

Ciekaw jestem Waszych opinii na powyższy temat. Czy ograniczenie możliwości posiadania strony internetowej przez kancelarie notarialne to dobry pomysł?

A może ktoś spróbuje odpowiedzieć na pytanie: jak alternatywnie rejent może docierać do klienta? 🙂

Comments ( 6 )

 1. ReplyAdam

  Według mnie to lekka przesada. Reklama reklamą ale mamy XXI wiek i wypadałoby mieć możliwość pokazania swojej oferty, choćby tylko zainteresowanym.

 2. ReplyMichał

  Jak to się ma do stron zajmujących się katalogowaniem stron www, które w sposób zaawansowany tworzą wizytówki katalogowanych firm, a w efekcie są to niezależne podstrony reklamujące przedsiębiorstwa? Takim przykładem może być chociażby http://www.notariusz-cennik.pl - wchodząc na dane wybranego notariusza mamy dokładne informacje wraz z danymi kontaktowymi. Kolejna rzecz która budzi moje największe wątpliwości sensowności takiej ustawy - katalogi wymienione przeze mnie wyżej same tworzą wirtualne profile film (tutaj akurat kancelarii notarialnych) i odpłatnie pozwalają "przejąć kontrolę", czyli za opłatą przeedytować treść. Tak więc w jaki sposób ma być egzekwowany wymóg, skoro w Internecie takie strony od długiego czasu tworzony są automatycznie (za pomocą robotów internetowych)? Moim zdaniem sprawa nie została należycie, lub w ogóle, zbadana i skonsultowana ze specjalistami z branży IT i e-marketingu.

  • ReplyBartosz Pluta

   Bardzo trafne uwagi Michale. Za niedługo może dojść do sytuacji, w której rejent będzie musiał zatrudnić osobę zajmującą się wyłącznie kontaktem z portami w sprawie o usunięcie podstron dotyczącej jego kancelarii. Trudno się nie zgodzić, że sprawa nie została skonsultowana ze środowiskiem IT czy e-marketingu.

 3. ReplyMichal

  Proszę o informacją skąd autor wywnioskował, że rejenci nie mogą posiadać fanpage na Facebooku, konta na Google+, Tweeterze itp. Dziękuje za informację

  • ReplyBartosz Pluta

   Profile na Facebooku, Tweeterze itd. są w środowisku notarialnym traktowane jak reklamy i co za tym idzie są sprzeczne z zasadami etyki zawodowej. Rejenci posiadający takie konta (a jest ich na Facebooku sporo), są wg mojej wiedzy wzywani do ich usunięcia przez Rady Izb Notarialnych.

 4. ReplyDarek Sz.

  Uchwała co najmniej kontrowersyjna. Mnie tylko ciekawi, w jaki sposób, jeśli KRN nie konsultowała treści uchwały ze środowiskami IT etc, rada będzie tą uchwałę egzekwowała. Jeśli tak, jak każdą inna dot reklamy, to szkoda papieru, na którym ją drukowano.

Leave a reply

Your email address will not be published.