Poświadczenie podpisu u notariusza

Poświadczenie podpisu - notarialnie.com

Czym jest poświadczenie podpisu? W jakich wypadkach jest potrzebne? Ile kosztuje? Zapraszam do krótkiego artykułu pt. „Poświadczenie podpisu u notariusza”.

Czemu służy poświadczenie podpisu?

Udając się do kancelarii notarialnej możemy – za pośrednictwem notariusza – nadać charakter urzędowy naszemu podpisowi złożonemu na danym dokumencie, uznając przed rejentem autentyczność swojego podpisu. Podpis może również zostać złożony w obecności notariusza. Do dokonania tej czynności potrzebujemy legitymować się ważnym dowodem osobistym lub paszportem.

Warto nadmienić, że potwierdzenie podpisu przez notariusza nie sprawia, że dokument nabiera mocy dokumentu urzędowego – jest to możliwe jedynie w przypadku nadania dokumentowi formy aktu notarialnego.

Ustawowo poświadczenie podpisu będzie potrzebne między innymi do spisania: pełnomocnictwa do określonej czynności prawnej, umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umowy zbycia przedsiębiorstwa, różnego rodzaju oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wzoru podpisu członka organów osób prawnych (spółek czy spółdzielni).

 

Poświadczenie podpisu w praktyce

Notarialne poświadczenie podpisu sprowadza się do tego, że rejent czyni wzmiankę na poświadczanym dokumencie, iż złożony na nim podpis jest prawdziwy. Tak jak wspomniałem, podpis może zostać złożony w obecności notariusza.

Poświadczenie podpisu dokonane przed rejentem zawierać będzie: datę i miejsce jego sporządzenia, oznaczenie notariusza, pieczęć i podpis notariusza, oraz, na życzenie klienta, godzinę i minutę poświadczenia.

 

Zgodność dokumentu z prawem

Poświadczenie podpisu pod dokumentem nie zobowiązuje notariusza do badania jego treści z prawem. Oczywiście, nie wyobrażam sobie, żeby rejent nie przeczytał takiego dokumentu i ewentualnie nie wytknął klientowi błędu, ale nie ma on takiego obowiązku. Ponadto, nie wyobrażam sobie, żeby notariusz z szacunku do wykonywanego zawodu, poświadczył podpis pod dokumentem żartobliwym czy niepoważnym.

 

Opłaty

Poświadczenie podpisu podlega opłacie w wysokości:

  • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł + 23% VAT,
  • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł + 23% VAT.

 

Gdy w okolicy nie ma kancelarii notarialnej

Na podstawie art. 101 prawa o notariacie – Minister Sprawiedliwości może, w drodze rozporządzenia, upoważnić organy samorządu terytorialnego i banki mające swoją siedzibę w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do sporządzania niektórych poświadczeń dokonywanych przez notariusza. Tym samym, w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu są upoważnieni:

a) wójt (burmistrz, prezydent miasta):

–    na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
–    na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie;

b) banki – na pismach upoważniających do odbioru pieniędzy lub innych przedmiotów z tych banków.

Leave a reply

Your email address will not be published.