Regulamin

Autor bloga i właściciel domeny notarialnie.com – Bartosz Pluta – nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych na nim artykułów, komentarzy, jak również za odpowiedzi na zapytania mailowe. Stosowanie się do zaleceń czy porad zawartych na blogu notarialnie.com, czytelnicy wykonują na własną odpowiedzialność.