Subintabulat – objaśnienie pojęcia

Subintabulat - notarialnie.com

Subintabulat, czyli wierzytelność zabezpieczona hipoteką – krótki artykuł, w którym w prosty sposób tłumaczę, co kryje się pod tym terminem.

Subintabulat – wstęp

Buszując po sieci zauważyłem, że sporo ludzi ma problem ze zrozumieniem pojęcia subintabulat, dlatego postanowiłem wykorzystać mój blog, żeby w możliwie najprostszy sposób pomóc w jego zrozumieniu. Wyjaśnimy sobie również kim jest wierzyciel i dłużnik subintabulatu.

 

Subintabulat dla opornych

Wyobraźmy sobie, że Pan Kowalski chce kupić od Pana Nowaka mieszkanie za cenę 100.000 zł. Pan Kowalski nie ma wprawdzie sam pieniędzy, ale Pan Nowak zgodził mu się je pożyczyć (całą cenę w kwocie 100.000 zł). Dla zabezpieczenia spłaty tej kwoty (wierzytelności) przyszły właściciel mieszkania – Pan Kowalski – zgodził się ustanowić hipotekę na rzecz Pana Nowaka do kwoty, która pożyczył.

Poszli do notariusza. Pan Kowalski kupił od Pana Nowaka mieszkanie za pożyczone pieniądze i Pan Kowalski ustanowił na rzecz Pana Nowaka hipotekę na zakupionym mieszkaniu, na kwotę 100.000 zł.

Całe zamieszanie polega na tym, że po jakimś czasie od tej transakcji Pan Nowak potrzebował pilnie pieniędzy. Większość pożyczył Panu Kowalskiemu, więc poszedł po pożyczkę do banku i dostał ją. Bank na zabezpieczenie pieniędzy, które mu pożyczył, zabezpieczył się hipoteką, na hipotece, którą ustanowił na niego Pan Kowalski, czyli na pieniądzach, które Pan Kowalski ma mu oddać.

Słowniczek:

Bank – subintabulat (zwany również wierzycielem subintabulatu),

Pan Nowak – dłużnik subintabulatu,

Pan Kowalski – dłużnik główny, odpowiadający rzeczowo z nieruchomośc, której został właścicielem,

Pożyczka Pana Nowaka na rzecz Pana Kowalskiego zabezpieczona hipoteką – wierzytelność hipoteczna,

Pożyczka banku na rzecz Pana Nowaka – hipoteka na wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie.

 

Inne ważne informacje

Istota subintabulatu polega na tym, że wierzyciel subintabulatu (w naszym przykładzie bank) może dochodzić zaspokojenia według swojego wyboru: albo z obciążonej wierzytelności albo na ogólnych zasadach z nieruchomości obciążonej subintabulatem.

Subintabulat wstępuje w prawa swojego dłużnika rzeczowego – wierzyciela głównego w stosunku do właściciela nieruchomości obciążonej (Pana Nowaka).

Spłata wierzytelności obciążonej subintabulatem może nastąpić skutecznie do wysokości hipoteki tylko do rąk subintabulata.

Zapłata dokonana na rzecz wierzyciela subintabulatu przez dłużnika głównego powoduje automatycznie wygaśnięcie hipoteki ustanowionej na rzecz wierzyciela głównego do wysokości uiszczonej sumy.

Comments ( 2 )

  1. ReplyAlicja

    Bardzo przydatny artykuł, dziękuję!

  2. ReplyAnna

    Świetnie wyjaśnione, dziękuję ! ;)

Leave a reply

Your email address will not be published.